Kaasuturbiinivalmistaja Aurelia Turbines avasi tuotantolaitoksen Lappeenrannassa

Pieniä ja hyötysuhteeltaan maailman tehokkaimpia kaasuturbiineja valmistava suomalainen Aurelia Turbines on aloittanut tuotannon Lappeenrannassa. Uusi tehdas työllistää alkuun 10 henkeä. Ensimmäiset turbiinit toimitetaan asiakkaille alkuvuonna. Suomen tehtaan lisäksi Aurelia Turbines on perustanut partnereidensa kanssa Meksikoon osakkuusyrityksen, joka valmistaa turbiineja Väli- ja Etelä-Amerikan markkinoille.

Aurelia Turbinesin ensimmäiset Aurelia A400-kaasuturbiinit toimitetaan alkuvuonna Suomeen. Yhtiöllä on lisäksi vahvistettuja tilauksia jo mm., Baltian maista, Norjasta ja Isosta-Britanniasta.

Yhtiön teknologiaan perustuvia turbiineja valmistetaan jatkossa myös Meksikossa. Aurelia Turbines on perustanut yhteisyrityksen meksikolaisten voimalaitosprojekteihin erikoistuneiden partnereidensa kanssa. Aurelia toimittaa pääkomponentit Suomesta Meksikoon, ja paikallinen yritys viimeistelee kaasuturbiinit Väli- ja Etelä-Amerikan markkinoille. Aurelia kutsuu tätä toimintamalliaan ”integraattorimalliksi” ja on jo tehnyt sopimuksia muidenkin vastaavien partnereiden kanssa turbiinien kansainvälisen myynnin mahdollistamiseksi.

Aurelia Turbinesin kaasuturbiinit perustuvat yhtiön omiin innovaatioihin ja Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa kehitetyn tekniikan hyödyntämiseen. Ratkaisun kilpailuetuna on kaasuturbiinin poikkeuksellisen korkea hyötysuhde sekä turbiinien modulaarisuus. Polttoaineeksi soveltuu laaja kirjo nestemäisiä sekä kaasumaisia polttoaineita, mukaanlukien erilaiset uusiutuvat polttoaineet. Teholtaan yksi A400-turbiini vastaa lähes 200 omakotitalon energian tarvetta.

  • Aurelia Turbines on malliesimerkki siitä, mitä korkeakouluyhteistyöllä voidaan saada aikaan. Olemme kehittäneet teknologiaa alusta saakka läheisessä yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) kanssa. Mukana hankkeessamme on LUT:ilta ollut useita professoreita ja tutkijoita, kaiken kaikkiaan reilut 30 huippuosaajaa. Yhteistyömme ulottuu tuotekehityksen lisäksi myös innovaation kaupallistamiseen ja omistukseen, sillä yliopiston ohessa toimiva sijoitusyhtiö Green Campus Innovations omistaa osan meistä, Aurelia Turbinesin toimitusjohtaja Matti Malkamäki kertoo.

Aurelia Turbines tavoittelee asiakkaikseen pientä ja keskisuurta teollisuutta erityisesti Keski- ja Itä-Euroopassa, Isossa-Britanniassa sekä Venäjällä. Kasvua aiotaan hakea myöhemmin myös USA:sta ja Aasiasta.

  • Päästötavoitteet ja pyrkimys kohti hiilineutraaliutta edellyttävät teollisuudelta yhä enenevässä määrin uusiutuvan energian hyödyntämistä ja parempaa energiatehokkuutta. Innovaatiomme mullistaa hajautetun energiantuotannon, koska kaasuturbiinimme tuottavat sähköä erinomaisella hyötysuhteella myös vaativammissa sovelluksissa. Turbiiniemme hyötysuhde on jopa yli 40 %, kun se normaalisti tässä kokoluokassa on vain reilu 30 %, Malkamäki kertoo.

Aurelia rekrytoi lisää osaajia

Aurelia Turbines voitti alkuvuonna arvostetun Perpetuum 2017 -energiatehokkuus-palkinnon Saksassa yli 250 ehdolla olevan yrityksen joukosta. Se valittiin myös finalistiksi G20-maiden järjestämässä kansainvälisessä Start Up Energy Transition Award-kilpailussa yli 500 kasvuyrityksen joukosta. Viime viikolla yhtiö valittiin finalistiksi European Venture Forum kilpailuun, mikä järjestetään myöhemmin tänä vuonna.

  • Kilpailuvoitot ovat lisänneet tunnettuuttamme maailmanlaajuisesti ja meillä on yhteistyöneuvotteluja käynnissä aina Afrikkaa ja Kiinaa myöden, Malkamäki sanoo.

Aurelia Turbines työllistää Suomessa tuotannossaan 10 henkilöä, ja etsii paraikaa uusia osaajia Lappeenrantaan. Lisäksi yhtiöllä on henkilökuntaa Berliinissä, Isossa-Britanniassa ja Itävallassa.

Yhteystiedot:

Matti Malkamäki, +49 176 3063 8250, matti.malkamaki@aureliaturbines.com

Tietoa Aurelia™ A400:sta: A400 on hyötysuhteeltaan paras pienen koon kaasuturbiini maailmassa. A400 tarjoaa 400 kWe:n tehon yli 40 prosentin hyötysuhteella. Turbiini on kaksiakselinen, välijäähdytteinen ja rekuperoitu (IRG2) kaasuturbiini. Rakenteeltaan turbiini on modulaarinen, ja se on suunniteltu hyödyntämään laajaa polttoainevalikoimaa aina perinteisistä vaihtoehdoista muun muassa biokaasuun, biodieseliin ja synteettisiin kaasuihin.

Aurelia Turbines Oy on perustettu vuonna 2013 ja yritys sijaitsee Lappeenrannassa. Yrityksellä on henkilökuntaa myös Saksassa, Isossa-Britanniassa ja Itävallassa. Aurelia on keskittynyt kaupallistamaan hyötysuhteeltaan erinomaisia pienen koon kaasuturbiineja. Tähän mennessä Aurelia on kehittänyt uuden 400kWe kaasuturbiinin A400:n, joka hyödyntää IRG2 (välijäähdytteinen ja rekuperoitu, generaattori molemmilla akseleilla) prosessia. www.aureliaturbines.com

Aurelia Turbines on saanut tukea toimintaansa mm. Euroopan Unionin aluekehitys-rahaston Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 –hankkeesta, Tekes:iltä, ELY-keskukselta, EU:n H2020-ohjelmasta sekä Nopef:ilta.

 

Gas turbine manufacturer Aurelia Turbines inaugurates production plant in Lappeenranta, Finland

Aurelia Turbines, a Finnish company that manufactures the most efficient small gas turbines in the world, has begun production in Lappeenranta, Finland. The new plant will employee 10 people at the outset, and the first turbines will be delivered to customers in the first half of 2018. In addition to its plant in Finland, Aurelia Turbines has established a subsidiary in Mexico together with partners to produce turbines for the Central and South American markets.

Aurelia Turbines’ first Aurelia A400 gas turbines will be delivered within Finland at the start of 2018. The company also has confirmed orders from the Baltic countries, Norway and Great Britain, for example.

Turbines utilising the company’s technology will also be manufactured in Mexico. Aurelia Turbines has established a joint venture there with local partners specialised in power plant projects. Aurelia will deliver the main components from Finland to Mexico, where a local company will assemble the gas turbines for the Central and South American markets. Aurelia refers to this as its “integrator model” and has already signed agreements with other similar partners to enable international sales of its turbines.

Aurelia Turbines’ gas turbines are based on the company’s own innovations and the utilisation of technology developed at Lappeenranta University of Technology (LUT). The competitive advantage of this solution is the exceptionally high efficiency of the gas turbine, as well as its modularity. A wide range of liquid and gas fuels can be used, including various renewable fuels. A single A400 turbine produces enough power to supply the energy needs of almost 200 homes.

“Aurelia Turbines is a fine example of what can be achieved through cooperation with universities. We have developed the technology from the start in close collaboration with Lappeenranta University of Technology. Over 30 leading experts from LUT, including professors and researchers, have been involved in our project. Our cooperation extends not only to research and development, but also the commercialisation and ownership of innovations, as the university’s investment company Green Campus Innovations has a shareholding in the company,” says Matti Malkamäki, CEO of Aurelia Turbines.

Aurelia Turbines is attracting customers in small and medium-sized industries, especially in Central and Eastern Europe, Great Britain and Russia. Further growth will be sought later in the USA and Asia.

“Emissions targets and efforts to achieve carbon neutrality require more use of renewable energy and better energy efficiency from industry. Our innovation revolutionises decentralised energy production, as our gas turbines generate electricity with excellent efficiency even in the most demanding applications. The electrical efficiency of our turbines is even more than 40 percent, whereas normally in this size category it would only be around 30 percent,” Malkamäki explains.

Aurelia now recruiting new experts

Earlier this year Aurelia Turbines outperformed over 250 other companies to win the prestigious Perpetuum 2017 Energy Efficiency Award in Germany. It was also selected among over 500 start-ups as a finalist for the Start Up Energy Transition Award organised by the G20 countries. Most recently, Aurelia Turbines was selected last week as a finalist in the European Venture Forum competition, which will be decided later this year.

“Our success in these competitions has enhanced our global reputation, and we are now engaged in cooperation talks as far away as Africa and China,” Malkamäki adds.

Aurelia Turbines has 10 production employees in Finland and is currently recruiting new experts to work in Lappeenranta. The company also has employees in Berlin, Great Britain and Austria.

Contact information:

Matti Malkamäki, +49 176 3063 8250, matti.malkamaki@aureliaturbines.com

About the Aurelia™ A400: The A400 is the most efficient small gas turbine in the world. The A400 provides 400 kWe with an electrical efficiency above 40%. The turbine is a two-spool, intercooled and recuperated (IRG2) gas turbine. The turbine has a modular construction and is designed to utilise a wide variety of fuels ranging from standard liquid and gaseous fuels to biogas, biodiesel, flare gases and even synthetic and recovered gases.

Aurelia Turbines Oy was established in 2013 and is located in Lappeenranta, Finland, with offices also in Germany, Great Britain and Austria. Aurelia is focused on commercialising the most efficient small gas turbines in the world. To date, Aurelia has developed a new 400kWe gas turbine utilising IRG2 (Intercooled and Recuperated, Generator on 2 spools) process: the A400. www.aureliaturbines.com

Aurelia Turbines has received support from the European Union's Regional Development Fund as part of the Leverage from the EU 2014-2020 programme, Tekes – the Finnish Funding Agency for Technology, the Centre for Economic Development, Transport and the Environment in Finland, the EU's H2020 Programme and Nopef – the Nordic Project Fund.