Ilmastorahaston rahoituskohde Aurelia Turbines vauhdittaa siirtymää vetyteollisuuteen

Ilmastorahasto päätti 5 miljoonan euron pääomalainan myöntämisestä Aurelia Turbines Oy:n tehokkaampien teollisuuskaasuturbiinien käyttöönoton vauhdittamiseksi. Ilmastorahaston rahoitukseen sisältyy ensimmäistä kertaa erillinen päästövähennysten lisäkannustin.

Vedyllä on tärkeä rooli siirtymässä kohti vähähiilistä yhteiskuntaa ja vetytalous rakentuu vedyn valmistamisen, varastoinnin, kuljettamisen sekä hyödyntämisen arvoketjun varaan. Aurelia Turbines valmistaa nykyistä tehokkaampia kaasuturbiineja teollisuuden tarpeisiin, missä voidaan käyttää joustavasti eriasteista vetyä muiden energialähteiden lisäksi. Teollisuuden infrastruktuurin uusiutuessa vaiheittain ja erilaisia polkuja pitkin, Aurelian turbiini tuo suurta arvoa vedyn arvoketjun loppupäässä, tehden teollisuuden infrastruktuuria valmiiksi joustavaan vedyn ja muiden vähäpäästöisten polttoaineiden käyttöönottoon.

Joustavuutensa ansiosta Aurelian ratkaisulla on erittäin hyvät mahdollisuudet olla aikaisessa vaiheessa mukana tukemassa teollisuuden infrastruktuuria pala kerrallaan valmiiksi vetytulevaisuudelle ja asteittain ympäristöystävällisempään suuntaan. Arvioiden mukaan turbiinien käyttöönoton kymmenen vuoden kumulatiivinen päästövähennyspotentiaali on n. 1,5 Mt CO2e.

Aurelia Turbinesin toimitusjohtaja Matti Malkamäen mukaan Aurelian tuotteet mahdollistavat joustavan siirtymisen fossiilisista polttoaineista kohti vähähiilisiä ratkaisuja: ”Asiakas voi ostaa meiltä turbiinin tänään ja käyttää sitä esimerkiksi maakaasulla tai biokaasulla. Sama turbiini voi hyvin vähäisin muutoksin käyttää myös vetyä polttoaineena, kun sitä tulee saataville. Meidän teknologiamme toimii sillanrakentajana tämän päivän ja huomisen välillä. Ilmastorahaston sijoitus mahdollistaa meille tämän sillan nopeamman rakentamisen”.

Ilmastorahaston toimitusjohtaja Paula Laine on iloinen yhtiön rahoituksen mahdollisuudesta vauhdittaa Aurelia Turbinesin ratkaisun laajempaa käyttöönottoa osana siirtymää kohti vetytaloutta: ”Ensimmäistä kertaa rahoitukseemme sisältyy myös lainan ehtoihin vaikuttava erillinen kestävyyskannustin, jonka avulla haluamme kannustaa Aurelia Turbinesia entisestään kasvattamaan vedyn ja muiden päästöjä vähentävien ratkaisujen osuutta liiketoiminnastaan.

 

Aurelia Turbines:

Aurelia Turbines on 2013 perustettu yhtiö, joka valmistaa pienen kokoluokan kaasuturbiineja teollisuuden tarpeisiin. Turbiineissa voidaan käyttää polttoaineena eriasteista vetyä muiden energialähteiden lisäksi, ja polttoainejoustavuutensa sekä suhteellisen kilpailukykyisen hintansa ansiosta Aurelian ratkaisu on hyvä vaihtoehto tukemaan teollisuuden asteittaista siirtymistä kohti vetytaloutta.

Ratkaisuun liittyy merkittävä päästövähennyspotentiaali: kymmenen vuoden kumulatiivinen päästövähennyspotentiaali on n. 1,5 Mt CO2e. Ratkaisulla voisi erityisesti olla myös kokoaan suurempi rooli vedyn hyödyntämisen etulinjassa, vauhdittaen vetyinfrastruktuurin kehittymistä.

Ilmastorahaston rahoitus on mukana vauhdittamassa päästövähennysten saavuttamista sekä tukee osaltaan Suomen vetyklusterin kehittymistä. 5M€ rahoitus kohdistuu yksikkö kerrallaan sellaisten turbiinien käyttöpääoman rahoittamiseen, joissa on merkittävä päästövähennyspotentiaali.

Ilmastorahaston pääomalainan korko on hinnoiteltu EU:n korkoreferenssitaulukon mukaisesti eli Ilmastorahastolla on oikeus markkinaehtoiseen korkoon pääomalainalleen. Tämän lisäksi rahoitussopimukseen on neuvoteltu konversio-oikeus kestävyyskannustimella, eli Ilmastorahastolla on oikeus muuttaa lainaa omistusosuudeksi Aurelia Turbines Oy:stä. Kestävyyskannustimen mukaisesti mitä enemmän päästövähennyksiä Aurelian turbiineilla on saatu ennakoituun perustasoon nähden laina-ajan lopussa, sitä edullisempi konversioehto on Aurelia Turbinesille.

 

Lisätietoja:

Saara Mattero, viestintäjohtaja Ilmastorahasto p. 0400 114 777, saara.mattero@ilmastorahasto.fi

Matti Malkamäki, toimitusjohtaja Aurelia Turbines p. 050 543 5260, matti.malkamaki@aureliaturbines.com

 

Ilmastorahasto Oy on valtion omistama erityistehtäväyhtiö, jonka toiminta keskittyy ilmastonmuutoksen torjumiseen, teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen ja digitalisaation edistämiseen. Ilmastorahasto rahoittaa merkittävän mittaluokan kohteita, joissa yhtiön rahoitusosuus mahdollistaa hankkeen toteutumisen ylipäätään, laajemmassa mittakaavassa tai aiemmin kuin muun rahoituksen turvin.

 

Aurelia Turbines Oy kehittää ja valmistaa maailman tehokkaimpia pieniä kaasuturbiineja. Tähän mennessä Aurelia on kehittänyt uuden 400 kWe kaasuturbiinin, Aurelia®A400:n. Aurelian tekniikkaa voidaan käyttää moniin eri sovelluksiin. Se sopii esimerkiksi kaupallisille ja teollisille loppukäyttäjille, jotka tarvitsevat prosessissaan sekä sähköä että lämpöä, samoin kuin niille, jotka tarvitsevat höyryä ja / tai jäähdytystä. Aurelian järjestelmät voivat käyttää uusiutuvia ja epätyypillisiä polttoaineita. Aurelia pyrkii toimittamaan teknologiansa keskeiset komponentit eri puolilla maailmaa alueellisille kumppaneilleen, jotka kokoavat ja myyvät kokonaisen integroidun turbiinijärjestelmän paikallisena tuotteena omilla markkinoillaan. Aurelia perustettiin vuonna 2013. Sen pääkonttori sijaitsee Lappeenrannassa ja lisäksi sillä on toimipiste Isossa-Britanniassa.